Keuringen

Naast de wettelijke verplichting voor het keuren en onderhouden van (hand)gereedschap en machines heeft onderhoud hieraan economische voordelen. De levensduur van het (hand)gereedschap en machines wordt verlengd.

Wij verzorgen zowel reparaties als inspectie van elektrisch (hand)gereedschap en draagbaar klimmateriaal en rolsteigers.

Periodieke inspectie van elektrisch (hand)gereedschap en machines NEN 3140

In verband met de veiligheid van uw collega’s, medewerkers en uw juridische aansprakelijkheid bent u, conform Arbo wetgeving, verplicht uw elektrische (hand)gereedschap en machines met passende regelmaat te laten controleren. De Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen beschouwen de NEN 3140-norm als bindend. Laat u periodiek een NEN 3140 keuring uitvoeren, dan kunt u richting wetgever en verzekeraar hard maken dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Voldoet u niet aan uw verplichtingen op dit gebied, dan kan de Arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. In het 'gunstigste' geval krijgt u een boete opgelegd. Is er een situatie waarbij acuut gevaar dreigt, dan kan ook besloten worden de werkzaamheden stil te leggen.

Inspectie en NEN3140 keuring van elektrische (hand)gereedschappen en machines gebeurd met geheel geautomatiseerde testapparatuur. Wij kunnen de inventarisatie, identificatie en registratie geheel voor u uitvoeren. Kleine reparaties voeren wij ter plaatse uit. Uiteraard ook op locatie. Wilt u meer informatie over de keuring van uw elektrische (hand)gereedschap en machines conform de NEN 3140 neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Keuren draagbaar klimmaterieel en rolsteigers NEN 2484/ NEN-EN 1004

Draagbaar klimmaterieel op de werkplek moeten voldoen aan de NEN 2484 en voor de rolsteigers is de NEN-EN 1004 van toepassing. De keuring van het draagbaar klimmaterieel, ladders, trappen en rolsteigers omvat een visuele inspectie. Aan de hand van checklisten worden de betreffende onderdelen gecontroleerd en wordt de technische staat en veiligheid beoordeeld.

 

Voor meer informatie, klik hier